Genneralforsamling 2018

Furesø, den 14. november 2017

Indkaldelse til generalforsamling


Bestyrelsen i Roklubben Furesø indkalder i henhold til lovens § 12 til ordinær generalforsamling, som afholdes den 22. februar 2018 kl. 18.30 i mødelokale, Stien, Paltholmterasserne 1, 3520 Farum.

I overensstemmelse med lovens § 12, stk. 2 er dagsordenen følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning for det forløbne år.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Kassereren fremlægger budgetforslag til orientering og kontingent 2018 fastsættes.

5. Indkomne forslag (i.h.t. lovens § 12, stk. 3).

6. Valg af bestyrelse (i.h.t. lovens § 9, stk. 1,2 og 3.).
    I lige år vælges:
        Næstformand og sekretær
        kasserer
        materielforvalter
        ungdomsleder

7. Valg af 1. og 2. suppleant, to revisorer og en revisorsuppleant. (i.h.t. lovens § 9, stk. 4.).

8. Eventuelt.

Under Generalforsamlingen vil der være:
   Kilometer gæt

Klubbens regnskab for 2017 ligger til gennemsyn i klublokalet mindst 6 dage før generalforsamlingen samt på medlemsdelen af hjemmeside.

Der serveres kaffe og kage.


Du skal være logget ind på medlemsdelen for at kunne se materialet til generalforsamlingen

Klubtelefon: 44 95 01 57
Kontonr.: 1551 6550509
CVR-nummer: 54646712

Roklubben Furesø
Frederiksborgvej 101
3500 Værløse


Medlem af:
Dansk Forening for Rosport
under
Danmarks Idræts-Forbund