Kontingenter

Kontingentet opkræves forud.

Juniorer (indtil 18 år)........................................................................................600 kr. halvårligt
Seniorer...............................................................................................................1.050 kr. halvårligt / 2.100 kr. helårligt
Senior ergometer...............................................................................................700 kr. helårligt
Passive....................................................................................................................300 kr. helårligt

Soldater og medlemmer over 18 år under uddannelse betaler juniorkontingent. Ansøgning med kopi af studiekort eller lign. dokumentation sendes til kontingentkassereren inden betalingen.

Kontingent betales senest  28. februar og 1. juli. (Senior ergometer og Passive betales senest den 28. februar)

Kontingentet skal betales forud og restance medfører tab af retten til at benytte klubbens materiel. (Ligesom tab af stemmeret på generalforsamlingen).

Ved rykning betales et gebyr på 50 kr.

Indskud:

Juniorer.........................................................................................................................100 kr.
Seniorer.........................................................................................................................200 kr.

Ved udmeldelse refunderes kontingentet ikke.