Kontingenter

Kontingentet opkræves forud.

Juniorer (indtil 18 år)........................................................................................600 kr. halvårligt / 1.200 kr helårligt
Seniorer...............................................................................................................1.050 kr. halvårligt / 2.100 kr. helårligt
Senior ergometer...............................................................................................700 kr. helårligt
Passive....................................................................................................................300 kr. helårligt

Soldater og medlemmer mellem 18 og 24 år under uddannelse betaler juniorkontingent helårligt. Ansøgning med kopi af studiekort eller lign. dokumentation sendes til klubben inden betalingen eller skal kunne forevises efter anmodning.

Kontingent betales i henhold til betalingsfrist på opkrævning.

For alle opkrævninger i januar er betalingsfristen omkring månedsskiftet til februar, mens halvårsopkrævninger for 2. halvår har forfald 30. juni.

Kontingentet skal betales forud og restance medfører tab af retten til at benytte klubbens materiel. (Ligesom tab af stemmeret på generalforsamlingen).

Ved rykning betales et gebyr på 50 kr.

Indskud:

Juniorer.........................................................................................................................100 kr.
Seniorer.........................................................................................................................200 kr.

Ved udmeldelse refunderes kontingentet ikke.