Motionsroning for seniorer

I rosæsonen ror seniorerne mandag og onsdag aften samt søndag formiddag. På disse tidspunkter møder man bare op og bliver sat på hold med de øvrige medlemmer.

Der er også mulighed for at tilmelde sig hold, der ror om formiddagen. Flere rutinerede roere har nøgle til klubben og kan derfor ro uden for de faste rotider.

Vi har et aktivt turudvalg, der arrangerer en ny rotur rundt i landet hver måned. Her er der god mulighed for at lære hinanden at kende og samtidig få nogle fantastiske naturoplevelser. Der bliver også årligt arrangeret ture til bl.a. Grækenland, som er meget populære.

Har du ikke tidligere prøvet roning, så holder roklubben roskole 4 gange årligt. Roskolen sker henover en weekend, hvor du udover at lære at ro, bliver sat ind i det praktiske, sociale og sikkerhedsmæssige.

Har du tidligere roet i roklub, også selvom det flere år siden, er det vores erfaring, at du kun har behov for nogle få timer med en instruktør.

Rosæsonen strækker sig fra start april til slut oktober. Uden for sæsonen er det kun muligt at ro om dagen, hvilket typisk sker i weekenderne. Om vinteren holder vi formen vedlige med ergometerroning (romaskine) og svømmetræning.

Vi har et hold, der mødes onsdag formiddag i vintersæsonen og vedligeholder vores smukke træbåde. Her er man velkommen til at melde sig og lære et spændende håndværk.

Ro-året krydres med forskellige sociale arrangementer. Det kan være den traditionelle standerhejsning og standerstrygning. Vi afholder klubmesterskaber, hvor alle kan deltage, og vi har vores årlige generalforsamling, der ligger i marts.