Roklubben Furesø

I året 1955 samlede Louis Winther en lille kreds af rointeresserede unge omkring en gammel båd ved Furesøbad. Det blev den første spæde start på Roklubben Furesø. Naturoplevelsen, som sammen med motionen ved roning i søerne, var en dejlig form for aktivitet. Men der var lang vej igen, før den klub, vi kender i dag, blev skabt af de hårdtarbejdende og flittige ro-pionerer.

Det oprindelige Furesøbad bestod af en sommerrestauration og en badeanstalt. Ejeren var Statsskovvæsenet, der drev dette etablissement ved hjælp af en forpagter. Der var liv og glade dage i årene før, under og efter anden verdenskrig, men i begyndelsen af ‘50erne gik vi ind i bilismens tidsalder, og folk i og omkring København, der i mange år havde benyttet dette populære udflugtssted, kunne nu nå meget længere ud i landet, og besøget tyndede ud. Herved skabtes en mulighed for den nystartede roklub, tilstrømningen til Furesøbad stoppede, og restaurationen lukkede. Roklubben kunne nu købe bygning og inventar samt forpagte området med bad, kiosk, og hvad dertil hørte. Hermed startede et mangeårigt slid med at få Roklubben Furesø skabt. De første år var særdeles vanskelige. Ved forpagtning af området med bad og kiosk, havde man påtaget sig en arbejdsbyrde, der var enorm stor, samtidig med at restaurationsbygningen skulle til at danne rammen om en roklub.

Det seje slid tærede på kræfterne og roningen blev forsømt. Midt i ‘60erne overtog kommunerne kiosk og bad samt bygningerne. Det oprindelige Furesøbad lå nær ved Mølleåens udløb i Furesø fra Farumsø, og kommunegrænsen mellem Farum og Værløse kommuner går gennem Mølleåen. De to kommuner indgik nu en aftale om at drive området i fællesskab. Dette havde blandt andet til følge, at roklubben i en kort årrække blev lejere i det anlæg, de selv havde skabt, men det indebar også en del forbedringer på det eksisterende anlæg. Samtidig gav det klubben mulighed for at leve op til dens formålsparagraf: »At drive idræt, fortrinsvis roning«.

Farum kommune overtog i 2001 driften og ejerskabet over Furesøbad, og dermed blev der sat en større renovering og ombygning i gang. Bygningerne blev moderniseret, og restauranten på første sal fik et løft med flotte terrasser og moderne indretning, og navnet blev samtidig ændret til Furesø Marina. Roklubben nød godt af at få et dejligt klublokale direkte ud til Furesøen med en stor terrasse udenfor. Bådhallen er uforandret og ligger perfekt direkte ud til broerne og Furesøen.

Et omfattende arbejde med at rense Furesøen er startet 2002, og det er målet, at søen skal være imellem de reneste i Danmark med flere fiskearter og fugle omkring og i søen. For roerne vil oplevelsen af naturen bliver større, og vandet i søen klarere og renere