Rospinning

Hvad er rospinning?
Ergometer roning (romaskine) har hidtil mest været en træning for kaproer. Mange roklubber har været halvtomme om vinteren og kun aktiviteter som bådklargøring og julefrokost har fået folk i klubben.

Det har rospinning ændret. Nu har mange roklubber flere hold om ugen og det har givet liv i klubberne. Ergometerroningen har ændret sig til at være noget for de få roere til en motionsform, hvor alle kan være med.

Rospinningstimen er opdelt i 5 hoveddele
* Velkomst, gennemgang at indhold af dagens træning. ca. 5min.
* Opvarmning med tag opbygning (teknik træning) ca. 10min
* Træningsprogrammet til musik med varierende tempo fra 24-34 tag pr. min. ca.20 til 25min.
* Afroning ca.10 min.
* Udstrækning ca. 5 min.